XIV. Személyek

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

1

Mokri Pál, az MSZMP Komárom-Esz­tergom Megyei Bizottságának első tit­kára iratai

1919-1997

0,28 fm

 

a.)

Munkavégzésével és foglalkozásával kapcsolatos ira­tok

1946-1992

 

 

b.)

Vegyes családi iratok

1927-1991

 

 

c.)

Bizonyítványok

1919-1974

 

 

d.)

Igazolványok, tagsági könyvek

1951-1997

 

 

e.)

Fényképek

1934-1983

 

 

f.)

Emlékplakettek

1964-1983

 

 

g.)

Jelvények, emléktárgyak

1975-1978

 

 

h.)

Oklevelek, emléklapok

1968-1990

 

 

i.)

Kitüntetések

1958-1983

 

2

Leblancné dr. Kelemen Mária, levél­tárigazgató iratai

1987-1995

0,60 fm

 

a.)

Szakmai munkájával kapcsolatos vegyes irtatok

1987-1988

0,02 fm

 

b.)

Életrajzok

1995

0,02 fm

 

c.)

Oklevelek

1987

0,01 fm

 

d.)

Kéziratok, különlenyomatok

1988-1994

0,03 fm

 

e.)

Cédulagyűjtemény

é. n.

0,52 fm

3

Takácsné Csente Julianna, író iratai

1930-2004

0,72 fm

 

a.)

Bizonyítványok, hivatalos okmá­nyok

1930-1998

0,06 fm

 

b.)

Tagsági igazolványok

1951-1995

0,06 fm

 

c.)

Fényképek

é. n.

0,02 fm

 

d.)

Írói munkásságával kapcsolatos do­kumentumok

1996-2004

0,46 fm

 

e.)

Levelezések

1993-2003

0,06 fm

 

f.)

Útinaplók

1977-1984

0,06 fm

4

Sas Endre, bányamérnök iratai

1959-1988

0,36 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó iratok

1973-1977

0,06 fm

 

b.)

Munkavégzésével kapcsolatos sze­mélyes iratok

1974-1985

0,06 fm

 

c.)

Vegyes szakmai iratok

1959-1988

0,24 fm

5

Blaha Béla, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete elnökének iratai

1928-1982

0,12 fm

 

a.)

Bizonyítványok, igazolványok

1928-1970

0,03 fm

 

b.)

Kitüntetések

1951-1969

0,03 fm

 

c.)

Fényképek

1952-1970

0,03 fm

 

d.)

Vegyes iratok

1962-1982

0,03 fm

6

Szilaj Gyula, karnagy-tanár iratai

1921-1994

0,48 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó vegyes ira­tok

1921-1990

0,06 fm

 

b.)

Munkavégzésével kapcsolatos sze­mélyes iratok

1945-1983

0,06 fm

 

c.)

Vegyes családi iratok

1935-1971

0,09 fm

 

d.)

Dedikált könyvek

1971-1993

0,03 fm

 

e.)

Kitüntetések, oklevelek

1938-1994

0,24 fm

7

Dr. Gál István, bányaigazgató iratai

1892-1979

0,72 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó vegyes ira­tok

1917-1979

0,12 fm

 

b.)

Fényképek

é. n.

0,03 fm

 

c.)

Életútjára vonatkozó vegyes sajtó­anyag

é. n.

0,09 fm

 

d.)

Kitüntetések, oklevelek, emlékpla­kettek

1951-1979

0,48 fm

8

Kókai Béla, bányamérnök, az MSZMP Tatabányai Városi Bizottságának első titkára iratai

1955-1992

0,36 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó és munka­végzésével kapcsolatos vegyes ira­tok

1971-1992

0,24 fm

 

b.)

Emléklapok, kitüntetések

1955-1990

0,12 fm

9

Németh Vadász József, városi főügyész iratai

1944-1953

0,24 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó és munka­végzésével kapcsolatos vegyes ira­tok

1944-1953

 

10

Dárdai Pál iratai

1950-2005

0,36 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó iratok

1980-2005

0,03 fm

 

b.)

Munkavégzésével kapcsolatos ve­gyes iratok

1958-1979

0,09 fm

 

c.)

Kéziratok, publikációk

1950-2003

0,24 fm

11

Kaszás István, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének vállalati titkára iratai

1950-1970

0,02 fm

 

a.)

Jelvénygyűjtemény

1950-1970

 

12

Id. Gallai Rezső, iskolaigazgató iratai

1920-1983

0,06 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó és munka­végzésével kapcsolatos vegyes ira­tok

1936-1976

 

 

b.)

Bizonyítványok, igazolványok

1920-1983

 

 

c.)

Oklevelek

1971-1973

 

 

d.)

Kéziratok

é. n.

 

 

e.)

Fényképek

1933-1972

 

13

Droppa Sámuel, bányatisztviselő iratai

1947-1983

8,35 fm

 

a.)

Naplók, visszaemlékezések

1961-1982

0,06 fm

 

b.)

Helytörténeti dolgozatok

1945-1996

0,06 fm

 

c.)

Tanfolyamokkal, továbbképzések­kel kapcsolatos iratok

1945-1970

0,20 fm

 

d.)

Hivatali működésére vonatkozó ira­tok

1907-2002

8,0 fm

14

Zsoldos Ferenc, bányatisztviselő iratai

1945-2006

0,02 fm

 

a.)

Személyére vonatkozó és munka­végzésével kapcsolatos vegyes ira­tok

1945-2006

 

15

Vizer Vilmos, vezérigazgató (MÁK Rt.) iratai

1895-1918

0,02 fm

 

a.)

Munkavégzésével kapcsolatos ve­gyes iratok

1895-1918

 

16

Somogyi János, bányász iratai

1942-1943

0,04 fm

 

a.)

Hadinapló másolata

1942

 

 

b.)

Tábori levelezőlapok másolatai

1942-1943

 

17.

Sándor Imre, gyúró (TBSC) iratai

1982-1985

0,14 fm

 

a.)

Vegyes fényképek

1982-1985

 

 

b.)

Életrajza

é. n.

 

18.

Kemper Lajos, sütő-segéd iratai

1930-1953

0,02 fm

 

a.)

Személyes iratok

1930-1943

 

 

b.)

Levelezés

1942-1943

 

 

c.)

Vegyes családi iratok

1949-1953

 

19.

Dévald László vers- és aforizma gyűjteménye

é. n.

3,48 fm

 

a.)

Vers- és aforizma gyűjteménye

é. n.

 

 

b.)

Életrajza

é. n.

 

20.

Megyeri Imréné iratai

é. n.

0,06 fm

 

a.)

Kézzel írott naplója

é. n.

 

 

b.)

Levelek

é. n.

 

 

c.)

Fényképek

é. n.

 

21.

Ranzinger Vince, bányaigazgató iratai

é. n.

0,02 fm

 

a.)

Személyi iratok (másolat)

é. n.

 

 

b.)

Személyével kapcsolatos másolatok a Bányászati és Kohászati Lapokból

é. n.

 

 

c.)

Az első tatabányai bányaigazgató c. kiadvány kézirata

é. n.

 

 

d.)

Fényképek (másolat)

é. n.

 

22.

Fekete Lajos (1934-2005) bányaigazgató iratai

1953-2006

0,04 fm

 

a.)

Igazolványok, diploma másolatai

1957-1964

 

 

b.)

Kinevezések

1962-1980

 

 

c.)

Kitüntetések, emléklapok másolatai

1975-2004

 

 

d.)

Munkatervek, beszédek

1980-2004

 

 

e.)

Önéletrajz a Tatabányai Szénbányák történetével

1992-2005

 

 

f.)

Gyászjelentés, megemlékező újságcikkek másolatai

2005-2006

 

 

g.)

Fényképek másolatai

1953-1980

 

 

h.)

Vegyes iratok

1958-2004

 

 

i.)

Újságcikkek bányászati, politikai eseményekről

1981-1999

 

23.

Vida Jenő, vezérigazgató (MÁK Rt.) iratai

é. n.

0,02 fm

 

a.)

Életrajzának kézirata

é. n.

 

 

b.)

Levéltári iratok másolatai

é. n.

 

 

c.)

Jegyzetek

é. n.

 

24.

Németh István és Ledniczki Ilona iratai

1922-1998

0,04 fm

 

a.)

Személyes iratok

1922-1998

 

 

b.)

Munkavégzéssel kapcsolatos iratok

1939-1969

 

 

c.)

Vegyes családi iratok

1941-1989

 

25.

Dr. Ládai Jenő Tamás, bányamérnök iratai

1970-2005

0,12 fm

 

a.)

Kitüntetések

1970-2003

 

 

b.)

Bizonyítványok

1973-1987

 

 

c.)

Vegyes iratok

1996-2004

 

 

d.)

Tanulmányok

1973-2005

 

26.

Mányoki László iratai

1951-2005

0,36 fm

 

a.)

Oklevelek, emléklapok, kitüntetések

1970-2005

 

 

b.)

Igazolványok

1951-1962

 

 

c.)

Személyi iratok

1968-1989

 

 

d.)

Tanulmányok

1984-1990

 

 

e.)

Kiadványok

1951-1992

 

27.

Erdész Gyuláné vezető óvodai szakfelügyelő iratai

1935-1965

0,06 fm

 

a.)

Vegyes szakmai iratok

1940-1962

 

 

b.)

Vegyes iratok

1935-1965

 

 

c.)

Fényképek

1950-1965

 

28

Benczik Lajos iratai

1920-1960

0,12 fm

 

a.)

Bizonyítványok

1949-1954

 

 

b.)

Kitüntetések, oklevelek

1960-1975

 

 

c.)

Vegyes iratok

1940-1959

 

 

d.)

Családtagjaira vonatkozó vegyes iratok

1951

 

29.

Madarász Anna, újságíró iratai

1972-1996

0,12 fm

 

a.)

Személyes és hivatalos iratok

1972-1996

 

 

b.)

Vegyes cikkek, riportok

1990-1996

 

 

c.)

Fényképek

1988-1989

 

 

d.)

Magnófelvételek

é. n.

 

30.

Hubay Győző, koreográfus, a Bányász Táncegyüttes alapítójának iratai

1939-2002

0,36 fm

 

a.)

Vegyes családi iratok

1939-1987

 

 

b.)

A tatabányai Bányász Táncegyüttes iratai

1953-2002

 

31.

Gombkötő Gábor, újságíró iratai

1957-1989

0,36 fm

 

a.)

Fényképek

é. n.

 

 

b.)

Újságcikkek, kéziratok

1957-1989

 

 

c.)

Kitüntetések

é. n.

 

 

d.)

Magnókazetták

é. n.

 

32.

Jusztin Tibor, a Dolgozók Lapja fotóriporterének fényképei, töredék iratai

1967-2000

3,92 fm

 

a.)

Negatívok és fényképek

1967-1984

 

 

b.)

Munkája során keletkezett vegyes iratok

1983-2000

 

33.

Takács Tihamér iratai

1955-1990

0,48 fm

 

a.)

Tagsági könyvek

 

 

 

b.)

Kitüntetések

 

 

 

c.)

Emlékérmek, plakettek

 

 

34.

Csóka István, veterán repülő, munkásőr iratai

1907-2006

0,14 fm

 

a.)

Bizonyítványok, kitüntetések

1947-2006

 

 

b.)

Munkásőrséggel kapcsolatos igazolványai, kitüntetései

1964-1989

 

 

c.)

Repüléssel kapcsolatos oklevelei, emléklapjai

1996-2006

 

 

d.)

Családtagjainak iratai

1907-1989